Autorizovaná zkouška MŠMT

Profesní kvalifikace s platností v EU

Mgr.Blanka Szabóová

Autorizovaná osoba

Nová 1816,75301, Hranice

 Adresa provozovny

Pohybové studio Blanka

Motoším 216, 75301 Hranice

E-mail

b.szabo@post.cz

Zkouška z profesní kvalifikace

1. Chcete se stát trenérem a pomáhat lidem najít lásku k pohybu?
2. Máte dostatek zkušeností s trénováním vlastního těla, možná i soutěžní úspěchy, a domníváte se, že jste plně připraveni složit profesní zkoušku?
4. Líbilo by se vám dělat Osobního trenéra nebo Instruktora Bodystylingu?

Můžete tuto zkoušku složit v mé Škole fitness. Nabízím vám autorizovanou zkoušku z profesní kvalifikace:

1. Osobní trenér/trenérka ve fitness 
2. Instruktor/instruktorka Bodystylingu

Po zaplacení Autorizované zkoušky

Vstoupíte do členské sekce 

Otevřete si modul Autorizovaná zkouška z profesní kvalifikace. 

Zde najdete vše, co se týká absolvování autorizované zkoušky, a v příloze ke stažení, najdete přihlášku ke zkoušce, kterou vyplníte a odešlete na email b.szabo@post.cz,  spolu se seminární prací a potvrzením o zdarvotní způsobilosti, od lékaře.

Profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka Bodystylingu

Profesní kvalifikace Osobní trenér/trenérka ve fitness

Co získáte úspěšným složením zkoušky?

Po úspěšném složení zkoušky získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvolené profesní kvalifikace.

Osvědčení vás opravňuje žádat o živnostenský list, a provozovat vázanou živnost " Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (v oblasti dle obsahové náplně živnosti)"

Kdo s vámi ještě bude u zkoušky?

Mgr. Petra Šmídová

Autorizovaný zástupce

email: PPolachova@seznam.cz